Pomorska škola Split
Strucne knjige i publikacije (autori iz Pomorske škole)

BRODSKI MOTORI  (VI. izdanje) Autor: Ante Pazanin dipl.ing ,
Izdanje PALGA doo, tel021/512-662, Split 1999.godine
Ova knjiga je plod dugogodišnjeg rada profesora (autor je inace i pomorski strojar I. kl.) Pomorske skole koji je bio u stalnom kontaktu s proizvodnjom, montazom i odrzavanjem brodskih diesel motora. Knjiga je radjena prema planu i programu nastavnog predmeta BRODSKI MOTORI, za ucenike trecih i cetvrtih razreda pomorskih skola Republike Hrvatske.
U ovom (VI.) izdanju knjiga je prilagodjena novim pravilima izobrazbe pomoraca u brodostrojarskoj struci (NN br 103/98).
Knjiga se inace moze koristiti i kao prirucnik za polaganje ispita iz brodostrojarske struke, a koji se odrzavaju pri luckim 
kapetanijama. Tiskana je u rujnu 1988. godine i ima 334 stranice i 24 poglavlja, a osim bitnih teoretskih razmatranja obradjena su i mnoga saznanja iz prakse.

RADIOSLUZBA 1996. Autori: Josip Kasum dipl.ing,, Zivan Duilo dipl.ing., Mirko Bilic dipl.ing.
Izdanje Drzavni hidrografski institut Split - Hrvatska rujan 1996.

Ova publikacija sadrzi podatke za obavljanje radiosluzbe na svim brodovima koji plove unutarnjim i teritorijalnim vodama Republike Hrvatske.Obuhvaca i podrucja Slovenije i Italije - Jadransko more.Obuhvaca podatke za hrvatske obalne radio postaje, luke. marine, lucke kapetanije, lucke ispostave, peljarske postaje i podatke korisne za sigurnost plovljenja. Obradjeni su zakoni i pravila u vezi s radio sluzbom, te osnovni podaci o elektronskim navigacijskim sustavima, radioobiljezivacima, podaci o sluzbi meteoroloskih izvjesca i navigacijskih oglasa, podaci o potrazi i spasavanju na moru, medicinski savjeti i sluzba tocnog vremena. Knjiga se koristi u Pomorskoj skoli Split u nastavi predmeta "Pomorske komunikacije".

POMOCNI BRODSKI STROJEVI Autor Toma Gvozdanovic dipl.ing.
Skripta za treci razred brodostrojarskog usmjerenja.
Skripta obradjuje: Crpke (linearne, rotacione, mlazne, hidrofori); Protupozarna zastita i propisi (opci pojmovi i propisi, sredstva za gasenje pozara, zastitna odjeca, brodski sustavi za gasenje pozara);
Kompresori (termodinamicke osnove, visestepena kompresija, linearni i rotacijski kompresori);
Ventilatori; Uredjaji za prijenos glasa i zapovijedi (telegrafi, telefoni, sirene, radio uredjaji lokalne komunikacije).

   
 

BROD(1999.god.) -   multimedijalni pilot projekt: Zoran Ikica, dipl.ing; Toma Gvozdanovic, dipl.ing.

 


  INFORMATIKA / RACUNALSTVO   Udzbenik za srednje skole  - Autori: doc.dr.sc. Nina Lipljin, Ljiljana Milijas, inf, Igor Kos, dipl.inf.; Tamara Srnec, dipl.ing.; Liljana Zvonarek, dipl.inf.; Toma Gvozdanovic, dipl.ing.; Zoran Ikica, dipl.ing
 

 

Izdanje "PRO-MIL" ( http://www.pro-mil.hr )  Varazdin, lipanj 2003.IZOBRAZBA ZA PRIMJENU INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA
  Priručnik + CD + Internet  - Autori: doc.dr.sc. Nina Lipljin, Ljiljana Milijas, inf.; Nenad Milijas, dipl.inf.; Zoran Ikica, dipl.ing.; Toma Gvozdanovic, dipl.ing.;   Igor Kos, dipl.inf.


 

Izdanje "PRO-MIL" ( http://www.pro-mil.hr )  Varazdin, lipanj 2003.INTERNET, E-MAIL, WEB   Zoran Ikica, dipl. ing. zoikica@pomsk.hr i Toma Gvozdanović, dipl. ing. tgvozdan@pomsk.hr.
 

 

Izdanje "PRO-MIL" ( http://www.pro-mil.hr )  Varazdin, veljaca, 2004.

 

 

ECDL  priručnik  (ECDL odobrena literatura) Osnovni program - 7 modula   Sylabus 4.0
 Grundler, Gvozdanović, Ikica, Kos, Lipljin, Milijaš, Srnec, Zvonarek

 

Izdanje "PRO-MIL" ( http://www.pro-mil.hr )  Varazdin, travanj, 2005.

 

INFORMATIKA RAČUNALSTVO 1 i 2  Udžbenik za srednje škole+ CD  : Gvozdanović, Ikica, Kos, Lipljin, Milijaš, Srnec, Zvonarek  + CD

 

Izdanje "PRO-MIL" ( http://www.pro-mil.hr )  Varazdin, travanj, 2005.

 
 

Metodički priručnikGvozdanović, Ikica,  Lipljin,  Srnec

Izdanje "PRO-MIL" ( http://www.pro-mil.hr )  Varazdin, travanj, 2005.

e-Citizen  (ECDL odobrena literatura):  Gvozdanović, Ikica, Kos, Srnec, Zvonarek

 

Izdanje "PRO-MIL" ( http://www.pro-mil.hr )  Varaždin, lipanj, 2005.

 

PRIRUČNIK ZA KREIRANJE ŠKOLSKOG KURIKULUMA: Zdenka Blaslov, prof.

(zblaslov@pomsk.hr)

Izdanje Nastavni vjesnik, časopis društva hrvatskih srednjoškolskih profesora, prosinac 2005.

e-Kids:    Grundler, Gvozdanović, Ikica, Lipljin, Milijaš, Srnec, Zvonarek

više....

Izdanje "PRO-MIL" ( http://www.pro-mil.hr )  Varaždin, lipanj, 2006.

Računalstvo/informatika 1, 2, 3
udžbenik s DVD-om za 1., 2. i 3. razred strukovnih škola :

Gvozdanović, Ikica, Kos, Milijaš, Milijaš, Milijaš, Srnec, Sekulić-Štivčević, Zvonarek  [ više... ]

 

 

Izdanje "PRO-MIL" ( http://www.pro-mil.hr )  Varaždin, travanj, 2009.

 

 
Informatika za gimnazije
udžbenik s DVD-om za 1. i 2. razred te za izbornu nastavu informatike općih, jezičnih i klasičnih gimnazija :

Gvozdanović, Ikica, Kos, Milijaš, Milijaš, Milijaš, Srnec, Sekulić-Štivčević, Zvonarek [ više... ]

 

 

Izdanje "PRO-MIL" ( http://www.pro-mil.hr )  Varaždin, travanj, 2009.

 

ECDL  priručnik  (ECDL odobrena literatura) Osnovni program - 7 modula   Sylabus 5.0
Grundler, Gvozdanović, Ikica, Kos,  Milijaš, Srnec, Širanović, Zvonarek

 

 

Izdanje "PRO-MIL" ( http://www.pro-mil.hr )  Varazdin, rujan, 2009.

 

KULTURNI TURIZAM NA SPLITSKI NAČIN (2010) Anči Leburić, Maja Dadić, Ana Stipčić (WSOC-100010)

Izdanje: Redak (http://shop.redak.hr), Split 2010.
 

 

(2010) Youth Social Behaviour and its Influences on Educational Trends in Croatia (Maja Dadić u suatorstvu s M. Lončar i G. Bandalović). U Бочарова, Олена; Цотич, Mapa; Теркулов, В’ячеслав (eds.). Парадигми сучасної педагогіки. Горлівка: Mіністерство освіти і науки україни. Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. Краківська академія ім. а. ф. Моджевського. 195-201.

 (2009) Educational Perspectives of the Youth Based on the Living Quality in Croatia (Maja Dadić u suatorstvu sa A. Leburić i Z. Šuljug Vučica). U Ocbita: Прoьлemи ta пepcпektиbи. Peдakцiєю эa: Tepkүлob, B.; Бoчapoba, O.; Akcmaн, Д. Гopлibka: Miнictepctbo ocbitи i нaүkи Уkpaїни; Гopлibcбkий Дepжabний пeдaгoгiчний iнctиtуt iнoземниx мoв; Krakowska akademia im. A.F.Modrzewskiego. Str. 59-74. (ISBN: 978-966-8469-67-1)

 (2008) Researching of the Extra Lessons as the Dominant Learning Method (Maja Dadić u suatorstvu sa A. Leburić). In The Role of Theory and Research in Educational Practice. Edited by Kozlowska, A.; Kahn, R.; Kožuh, B.; Kington, A.; Mažgon, J. Pg. 79-89. Grand Forks: College of Education and Human Development, Universit of North Dakota. 
 

Windows 7 Office 2007 Rađeno po Syllabusu  5
Grundler, Gvozdanović, Ikica, Kos,  Milijaš, Srnec, Širanović, Zvonarek

 

 

Izdanje "PRO-MIL" ( http://www.pro-mil.hr )  Varazdin,  2011.


Naslov: DISKURZIVNA ANALIZA: Kvalitativni pristup u istraživanju medija
Autor: Anči Leburić, Vjekoslav Afrić, Maja Dadić i dr.
Broj stranica: 246
 

Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2011
ISBN: 978-953-7595-63-0

 

 

  Poglavlja u inozemnim zbornicima:

 Leburić, A.; Lončar, M.; Dadić, M. (2011) Nove paradigme obrazovanja u budućim društvima znanja. Šola in družba znanja. Kožuh, A.; Felda, D. (ured.). Koper, Slovenia: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper. 163-170.

Leburić, A.; Lončar, M.; Dadić, M. (2010) The Impact of Information Technology in Education: Communications on Blogs and Forums. Democratic Access to Education. Kahn, Richard; McDermott, J. Cynthia; Akimjak, Amantius (eds.). Los Angeles: Department of Education, Antioch University Los Angeles. 235-244.

ECDL  5.0 (WINDOWS 7, OFFICE 2010)  priručnik  (ECDL odobrena literatura) Osnovni program - 7 modula s primjerima testova  Sylabus 5.0
Grundler, Gvozdanović, Ikica, Kos,  Milijaš, Srnec, Širanović, Zvonarek

 

 

Izdanje "PRO-MIL" ( http://www.pro-mil.hr )  Varazdin, 2012.

 

 
Obrazovni programi Skolski brod Ucenici i nastavnici skole Skolski list Program GLOBE
Upisi  Obrazovanje odraslih Kalendar rada skole
informacije:zoikica@pomsk.hr

Povratak na pocetnu stranicu