POMORSKA ŠKOLA SPLIT  -   ORIJENTACIJSKI  VREMENIK (KALENDAR) RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2012/ 2013.

 

 

 

VREMENIK RADA ZA ŠK.GOD. 2012./2013. 

POČETAK NASTAVNE GODINE

03.09.2012.

IZBOR TEMA ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA: POSEBAN VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA SASTAVNI JE DIO OVOG VREMENIKA

do 31.10.2012.

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA ZIMSKI ISPITNI ROK

do 30.11.2012.

DAN ŠKOLE

06.12.2012.-neradni dan

ZAVRŠETAK PRVOG POLUGODIŠTA

21.12.2012.

ZIMSKI ODMOR ZA UČENIKE

24.12.2012. – 11.01.2013.

POČETAK DRUGOG POLUGODIŠTA

14.01.2013.

ZIMSKI ISPITNI ROK – OBRANA ZAVŠNOG RADA

31.01.2013.

MATURALNA ZABAVA UČENIKA 4.RAZREDA

08.02.2013. (petak)

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA LJETNI ISPITNI ROK

do 01.04.2013.

PROLJETNI ODMOR ZA UČENIKE

25.03.2013. – 01.04.2013.

DAN SV. DUJE (lokalni blagdan)

07.05.2013. (utorak)- neradni dan

ZAVRŠETAK NASTAVNE GODINE – ZAVRŠNI RAZREDI

17.05.2013. (petak)

NASTAVNIČKO VIJEČE ZA UČENIKE ČETVRTIH RAZREDA

17.05.2013. (petak)

OTVORENI DAN POMORSKE ŠKOLE

25.05.2013. (subota)

PREDAJA ZAVRŠNIH RADOVA ZA LJETNI ROK

od 31.05 do 07.06. 2013.

PRIJAVA POPRAVNIH ISPITA ZA ZAVRŠNE RAZREDE

03.06. 2013.

ZAVRŠETAK NASTAVNE GODINE – OSTALI  RAZREDI

14.06.2013. (petak)

NASTAVNIČKO VIJEČE ZA UČENIKE 1, 2,3 , RAZREDA

20.06.2013. (četvrtak)

LJETNI ISPITNI ROK – POPRAVNI ISPITI ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA

12.06.2013. – 14.06.2013.

NASTAVNIČKO VIJEČE ZA UČENIKE ČETVRTIH RAZREDA

14.06.2013.

LJETNI ISPITNI ROK – OBRANA ZAVRŠNOG RADA

19.06.2013.

MATURALNI ODBOR

19.06.2013.

PRIJAVA POPRAVNIH ISPITA ZA 1, 2 I 3 RAZREDE

26.06.2013.

LJETNI ISPITNI ROK – POPRAVNI  ISPITI ZA OSTALE UČENIKE

01.07.2013. – 09.07.2013.

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA JESENKI ISPITNI ROK

do 10.07.2013.

PREDAJA ZAVRŠNOG RADA ZA JESENSKI ROK

11.07.2013.

NASTAVNIČKO VIJEČE ZA UČENIKE 1, 2,3 , RAZREDA

12.07.2013.

PRIJAVA POPRAVNIH ISPITA

16.08.2013.

JESENSKI ISPITNI ROK –  POPRAVNI ISPITI – ZAVRŠNI RAZREDI

19.08.2013. – 21.08.2013.

NASTAVNIČKO VIJEČE ZA UČENIKE ČETVRTIH RAZREDA

21.08.2013

JESENSKI ISPITNI ROK –  OBRANA ZAVRŠNOG RADA

22.08.2013.

MATURALNI ODBOR

22.08.2013.

JESENSKI ISPITNI ROK –  POPRAVNI ISPITI – OSTALI RAZREDI

19.08.2013. – 22.08.2013.

NASTAVNIČKO VIJEČE ZA UČENIKE 1, 2,3 , RAZREDA

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: vremenik ispita Državne mature koji se nalazi na zasebnom obrascu sastavni je dio ovog vremenika.

 

KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2012./2013.

                                  

                        LJETNI  ISPITNI ROK  

                                    od 21. 05. do 11. 06. 2013       

                        Prijava:

Datum polaganja

PREDMET

21. svibnja 2013.

 

Likovna umjetnost

Informatika

22. svibnja 2013.

Etika

Biologija

23. svibnja 2013.

Psihologija

Logika

24. svibnja  2013.

Vjeronauk

Fizika

27. svibnja  2013.

Hrvatski jezik  (esej)

28. svibnja  2013.

Hrvatski jezik  (test)

Glazbena umjetnost

29. svibnja  2013.

Matematika  A i B

31. svibnja 2013.

Materinski jezici nacionalnih manjina (esej)

Grčki jezik

03. lipnja  2013.

Materinski jezici nacionalnih manjina (test)

Latinski jezik  A i B

04. lipnja  2013.

Engleski jezik  A i B  (oba dijela ispita)

Talijanski jezik  A i B  (oba dijela ispita)

05.lipnja  2013.

Njemački jezik  A i B (oba dijela ispita)

Francuski jezik  A i B (oba dijela ispita)

06. lipnja  2013.

Politika i gospodarstvo

Kemija

07. lipnja  2013.

Povijest

Filozofija

10. lipnja 2013.

Geografija

Sociologija

11. lipnja  2013.

Španjolski jezik  A i B  (oba dijela ispita)

 

Objava  rezultata: 09. srpnja  2013.                       

                                                                                   Rok za žalbe: 11. srpnja 2013.                                            

                                                                                                                      Objava konačnih  rezultata: 17. srpnja  2013.

 

 

JESENSKI  ISPITNI  ROK

 od 23. 08. do 10. 09. 2013.

 Prijava: 

 

Datum

polaganja

PREDMET

23. kolovoza 2013.

Materinski jezici nacionalnih manjina (oba dijela ispita)

Grčki jezik

Latinski jezik (A i B)

26. kolovoza 2013.

Sociologija

Vjeronauk

27. kolovoza 2013.

Kemija

Likovna umjetnost

28. kolovoza 2013.

Hrvatski jezik   A i B   (oba dijela ispita)

29. kolovoza  2013.

Matematika   A i B

30. kolovoza  2013.

Engleski jezik  A i B  (oba dijela ispita)

Talijanski jezik  A   i  B   (oba dijela ispita)

02. rujna  2013.

Njemački jezik  (A i B  (oba dijela ispita)

Francuski jezik  A i  B  (oba dijela ispita)

03. rujna  2013.

Politika i gospodarstvo

Španjolski jezik  A i B  (oba dijela ispita) 

04. rujna  2013.

Fizika

Glazbena umjetnost

05. rujna  2013.

Povijest

Etika

06. rujna. 2013.

Biologija

Filozofija

09. rujna  2013.

Psihologija

Logika

10. rujna 2013.

Geografija

Informatika

 

 

 

 

 

Objava  rezultata: 16. rujna  2013. 

                                                                       Rok za žalbe: 18. rujna 2013.

                                                                                                          Objava konačnih rezultata: 23. rujna 2013

 

natrag

Ažurirno: 03.05.2013