Sa svečanog puštanja u rad simulatorskog kompleksa u Pomorskoj školi Split  - 11.06.2002.

Home|Previous Page
sim090.jpg
sim090.jpg
177.46 Kb
sim091.jpg
sim091.jpg
172.61 Kb
sim092.jpg
sim092.jpg
122.58 Kb
sim093.jpg
sim093.jpg
104.94 Kb
sim094.jpg
sim094.jpg
102.31 Kb
sim095.jpg
sim095.jpg
104.71 Kb
sim096.jpg
sim096.jpg
101.66 Kb
sim097.jpg
sim097.jpg
91.08 Kb
sim098.jpg
sim098.jpg
95.33 Kb
sim099.jpg
sim099.jpg
125.43 Kb
sim100.jpg
sim100.jpg
121.03 Kb
sim101.jpg
sim101.jpg
123.44 Kb
sim102.jpg
sim102.jpg
125.42 Kb
sim103.jpg
sim103.jpg
122.71 Kb
sim104.jpg
sim104.jpg
45.25 Kb
sim105.jpg
sim105.jpg
47.77 Kb
sim106.jpg
sim106.jpg
45.16 Kb
sim107.jpg
sim107.jpg
136.72 Kb
sim108.jpg
sim108.jpg
127.15 Kb

1 2 3 4