Sa svečanog puštanja u rad simulatorskog kompleksa u Pomorskoj školi Split  - 11.06.2002.

Home|Previous Page|Next Page
sim060.jpg
sim060.jpg
130.56 Kb
sim061.jpg
sim061.jpg
107.29 Kb
sim062.jpg
sim062.jpg
76.72 Kb
sim063.jpg
sim063.jpg
94.27 Kb
sim064.jpg
sim064.jpg
95.62 Kb
sim065.jpg
sim065.jpg
88.13 Kb
sim066.jpg
sim066.jpg
44.56 Kb
sim067.jpg
sim067.jpg
60.77 Kb
sim068.jpg
sim068.jpg
43.04 Kb
sim069.jpg
sim069.jpg
43.05 Kb
sim070.jpg
sim070.jpg
116.89 Kb
sim071.jpg
sim071.jpg
87.73 Kb
sim072.jpg
sim072.jpg
132.15 Kb
sim073.jpg
sim073.jpg
140.35 Kb
sim074.jpg
sim074.jpg
128.16 Kb
sim075.jpg
sim075.jpg
102.15 Kb
sim076.jpg
sim076.jpg
94.31 Kb
sim077.jpg
sim077.jpg
88.96 Kb
sim078.jpg
sim078.jpg
89.62 Kb
sim079.jpg
sim079.jpg
89.59 Kb
sim080.jpg
sim080.jpg
101.66 Kb
sim081.jpg
sim081.jpg
98.83 Kb
sim082.jpg
sim082.jpg
106.92 Kb
sim083.jpg
sim083.jpg
97.45 Kb
sim084.jpg
sim084.jpg
105.73 Kb
sim085.jpg
sim085.jpg
59.27 Kb
sim086.jpg
sim086.jpg
64.51 Kb
sim087.jpg
sim087.jpg
120.43 Kb
sim088.jpg
sim088.jpg
120.22 Kb
sim089.jpg
sim089.jpg
180.11 Kb

1 2 3 4