Sa svečanog puštanja u rad simulatorskog kompleksa u Pomorskoj školi Split  - 11.06.2002.

Home|Next Page
sim000.jpg
sim000.jpg
53.83 Kb
sim001.jpg
sim001.jpg
44.75 Kb
sim002.jpg
sim002.jpg
44.24 Kb
sim003.jpg
sim003.jpg
55.53 Kb
sim004.jpg
sim004.jpg
52.72 Kb
sim005.jpg
sim005.jpg
51.96 Kb
sim006.jpg
sim006.jpg
51.23 Kb
sim007.jpg
sim007.jpg
47.84 Kb
sim008.jpg
sim008.jpg
122.28 Kb
sim009.jpg
sim009.jpg
52.64 Kb
sim010.jpg
sim010.jpg
51.77 Kb
sim011.jpg
sim011.jpg
59.09 Kb
sim012.jpg
sim012.jpg
47.60 Kb
sim013.jpg
sim013.jpg
45.61 Kb
sim014.jpg
sim014.jpg
141.40 Kb
sim015.jpg
sim015.jpg
110.68 Kb
sim016.jpg
sim016.jpg
126.10 Kb
sim017.jpg
sim017.jpg
145.38 Kb
sim018.jpg
sim018.jpg
135.07 Kb
sim019.jpg
sim019.jpg
138.30 Kb
sim020.jpg
sim020.jpg
113.00 Kb
sim021.jpg
sim021.jpg
139.97 Kb
sim022.jpg
sim022.jpg
117.29 Kb
sim023.jpg
sim023.jpg
105.94 Kb
sim024.jpg
sim024.jpg
116.20 Kb
sim025.jpg
sim025.jpg
108.21 Kb
sim026.jpg
sim026.jpg
47.17 Kb
sim027.jpg
sim027.jpg
56.13 Kb
sim028.jpg
sim028.jpg
43.11 Kb
sim029.jpg
sim029.jpg
40.71 Kb

1 2 3 4