Sa svečanog puštanja u rad simulatorskog kompleksa u Pomorskoj školi Split  - 11.06.2002.

Home|Previous Page|Next Page

sim030.jpg
sim030.jpg
33.25 Kb
sim031.jpg
sim031.jpg
49.49 Kb
sim032.jpg
sim032.jpg
35.88 Kb
sim033.jpg
sim033.jpg
36.38 Kb
sim034.jpg
sim034.jpg
37.56 Kb
sim035.jpg
sim035.jpg
34.11 Kb
sim036.jpg
sim036.jpg
41.52 Kb
sim037.jpg
sim037.jpg
37.30 Kb
sim038.jpg
sim038.jpg
97.90 Kb
sim039.jpg
sim039.jpg
106.50 Kb
sim040.jpg
sim040.jpg
119.21 Kb
sim041.jpg
sim041.jpg
122.93 Kb
sim042.jpg
sim042.jpg
94.88 Kb
sim043.jpg
sim043.jpg
106.63 Kb
sim044.jpg
sim044.jpg
116.71 Kb
sim045.jpg
sim045.jpg
144.81 Kb
sim046.jpg
sim046.jpg
109.63 Kb
sim047.jpg
sim047.jpg
91.12 Kb
sim048.jpg
sim048.jpg
102.01 Kb
sim049.jpg
sim049.jpg
123.93 Kb
sim050.jpg
sim050.jpg
131.36 Kb
sim051.jpg
sim051.jpg
115.45 Kb
sim052.jpg
sim052.jpg
128.00 Kb
sim053.jpg
sim053.jpg
129.11 Kb
sim054.jpg
sim054.jpg
138.71 Kb
sim055.jpg
sim055.jpg
116.78 Kb
sim056.jpg
sim056.jpg
88.52 Kb
sim057.jpg
sim057.jpg
88.45 Kb
sim058.jpg
sim058.jpg
96.42 Kb
sim059.jpg
sim059.jpg
103.04 Kb

1 2 3 4