POMORSKA ŠKOLA SPLIT - Projekt: Modifikacija postojećih kurikuluma uvođenjem novih tehnologija 

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije

 

Pomorska škola Split, brošura (pdf)

  Završna svečanost IPA projekta "Modifikacija postojećih kurikuluma uvođenjem novih tehnologija"

Video isječak sasvečanosti (avi - 17MB)

Projekt naše škole kao primjer dobre prakse

Edukacije nastavnog osoblja na novim učilima
 

 

Ažurirano:
21.10.2011

Pomorska škola Split