POMORSKA ŠKOLA SPLIT - Projekt: Modifikacija postojećih kurikuluma uvođenjem novih tehnologija 

 

 

Modifikacija postojećih kurikuluma uvođenjem novih tehnologija

Projekt traje od rujna 2010. Do rujna 2011.

 

 

Program Europske Unije IPA
Komponenta za razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj 2007 - 2009


Instrument pretpristupne pomoći (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) pretpristupni je program za razdoblje od 2007. do 2013. godine koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, Phare, ISPA i SAPARD.

Osnovni ciljevi ovog programa su pomoć u izgradnji institucija i vladavine prava, ljudskih prava, uključujući i temeljna prava, prava manjina, jednakost spolova i nediskriminaciju, administrativne i ekonomske reforme, ekonomski i društveni razvoj, pomirenje i rekonstrukciju te regionalnu i prekograničnu suradnju.
 
IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala doprinosi jačanju gospodarske i socijalne kohezije, te prioritetima Europske strategije zapošljavanja u području zapošljavanja, obrazovanja, stručnog osposobljavanja i socijalnog uključivanja.
 
“Europsku Uniju čini 27 zemalja članica, koje su odlučile postupno povezivati svoje znanje, resurse I sudbine. Tijekom pedesetgodišnjeg razdoblja proširenja one su zajednički izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja istovremeno njegujući svoje kulturne različitosti, toleranciju i individualnu slobodu. Europska Unija se obvezala dijeliti svoja postignuća i  vrijednosti sa zemljama i ljudima i izvan svojih granica.”
 
Europska Komisija je izvršno tijelo EU.

  

Modifikacija postojećih kurikuluma uvođenjem novih tehnologija

  O projektu

 
Kako bi osigurala dodatne izvore za financiranje modifikacije postojećeg kurikuluma kroz uvođenje novih tehnologija, Pomorska škola, Split se prijavila na natječaj u sklopu programa IPA za Komponentu Razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj 2007.-2009. i dobila bespovratna sredstva.
Važnost ovog projekta očituje se kroz činjenicu da je mladim ljudima nakon što maturiraju u srednjoj školi gotovo nemoguće naći posao i to djelomično zbog općeg nedostatka prilika za zapošljavanje, a djelomično zbog činjenice kako u školama dobivaju uglavnom teoretsko znanje te ne razvijaju gotovo nikakve praktične sposobnosti potrebne na tržištu rada.
Budući je kod zapošljavanja mladih osoba najveći problem nedostatak praktičnog znanja, nekoliko tvrtki (pomorskih kompanija) i to najvećih poslodavaca na ovom području, obratilo se srednjim školama s ciljem definiranja obuke za profesionalni profil potreban za obavljanje posla u njihovim društvima.
Pomorska škola, Split prihvatila je izazov i osmislila projekt u partnerstvu s Pomorskom školom  iz Zadra,  Projekt omogućava uvođenje novih tehnologija u nastavni proces, ali i edukaciju stručnog kadra koji će dalje obrazovati učenike smjera tehničar za brodostrojarstvo i ribarsko-nautički tehničar.

 Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je pomoći stvaranju novih modularnih kurikuluma temeljenih na ishodima učenja, posebice u pogledu uvođenja sustavnog pristupa relevantnim inovacijama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u skladu s promjenama na lokalnom/regionalnom tržištu rada i u skladu s novom metodologijom i zahtjevima Zakona o strukovnom obrazovanju te Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi.

 Specifični ciljevi projekta su:

a)       Modificirati postojeće kurikulume za strukovno obrazovanje uvođenjem novih tehnologija;
b)      Poboljšati strukovne i obrazovne sposobnosti i vještine nastavnika i učenika u strukovnom obrazovanju u skladu sa modificiranim kurikulumom.
c)       Poboljšati raspoloživost fleksibilnih materijala za učenje.
 
Ciljne skupine
Ciljne skupine su škole za strukovno obrazovanje, mladi ljudi do 19 godina starosti koji pohađaju pomorske škole u Splitu i Zadru te nastavnici u strukovnom obrazovanju.

 

 Projektne aktivnosti

 Projekt provodi Pomorska škola u  Splitu u partnerstvu s Pomorskom školom Zadar.
 
Projekt se provodi 12 mjeseci kroz slijedeće aktivnosti:
Ø       Poboljšanje didaktičke opreme u školama
Ø       Edukacija i usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta
Ø       Razvijanje fleksibilnih materijala za učenje
Ø       Informacijska kampanja i promocija strukovnog obrazovanja
 
Očekivani rezultati su:natrag
Ø       Postojeći kurikulumi u dvjema školama modificirani i poboljšani
Ø       Opremljene učionice novih tehnologija
Ø       Nastavnici strukovnih predmeta stekli dodatne vještine i znanja
Ø       Razvijeni fleksibilni materijali za učenje

 

 

natrag

  

Ažurirano:
22 studenog, 2010

Pomorska škola Split