POMORSKA ŠKOLA SPLIT - Projekt: Modifikacija postojećih kurikuluma uvođenjem novih tehnologija 


Projekt naše škole kao primjer dobre prakse
(
predstavljen na stranicama Eurpske Komisije)

 

Projekt Pomorske škole Split „Modifikacija postojećih nastavnih planova uvođenjem novih tehnologija” koji je proveden u partnerstvu s Pomorskom školom Zadarizdvojen je kao primjer dobre prakse među projektima financiranim programom IPA i predstavljen na stranicama Eurpske Komisije. Sažetak projekta možete vidjeti ovdje

 

 

natrag

  

Ažurirano:
06 listopad, 2011

Pomorska škola Split