POMORSKA ŠKOLA SPLIT   -   Matura

 

 

DRŽAVNA MATURA

 

STRUKA (završni rad)

  KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE
U LJETNOME ROKU U ŠKOLSKOJ GODINI 2012./2013
(189 KB, pdf)
OBRANA ZAVRŠNOG RADA 19.06.2013.◄◄◄
  KALENDAR I VREMENIK ISPITA DRŽAVNE MATURE 2012. (189 KB, pdf) ZAVRŠNI RAD - UPUTE ZA IZRADU  (65 KB, pdf)
    PREDLOŽAK NASLOVNICE MATURALNOG RADA   (30 KB, doc)
     
     
     
     
     
     
Ažurirano: 11.06.2013

  |  na početnu str. |

 ____________________________________________________________________________________________________

Pomorska škola Split  21000 Split,  Zrinsko - Frankopanska 36,  e-mail: office@pomsk.hr; tel:(fax): +385 (0) 21-380-764