POMORSKA ŠKOLA SPLIT   -  OBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

 

STRUKA

   

OBRANA  Z A V R Š N O G   RADA

 

 «4.A: TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO»

 

ŠTO SE POLAŽE

NADNEVAK

SAT

UČIONICA

POVJERENSTVO

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

Srijeda

19.06.2013.

08:30

105

 

Boljat, Milinović, Barač,Topić, Nejašmić

 

 Sastanak Prosudbenog odbora za pripremu ispita u 08:00 

Sastanak Prosudbenog odbora za verifikaciju ispita u 11:00

  

«4.B: TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO»

 

ŠTO SE POLAŽE

NADNEVAK

SAT

UČIONICA

POVJERENSTVO

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

Srijeda

19.06.2013.

09:45

105

 

Boljat, Milinović, Ćopo, Topić, Nejašmić

 

 Sastanak Prosudbenog odbora za pripremu ispita u 08:00 

Sastanak Prosudbenog odbora za verifikaciju ispita u 11:00

 

  

«4.C: ŠPEDITERSKO-AGENCIJSKI TEHNIČAR»

 

 

ŠTO SE POLAŽE

NADNEVAK

SAT

UČIONICA

POVJERENSTVO

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

Srijeda

19.06.2013.

08:30

203

Batistić, Kantar, Matić, Kondić, Žižić

 Sastanak Prosudbenog odbora za pripremu ispita u 08:00 

Sastanak Prosudbenog odbora za verifikaciju ispita u 11:00

 

  

«4.D: RIBARSKO-NAUTIČARSKI TEHNIČAR»

 

ŠTO SE POLAŽE

NADNEVAK

SAT

UČIONICA

POVJERENSTVO

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

Srijeda

19.06.2013.

08:30

204

 

Mišina, Vlahović, Keti Gavranović

 Sastanak Prosudbenog odbora za pripremu ispita u 08:00 

Sastanak Prosudbenog odbora za verifikaciju ispita u 10:30

 

  

«4.E: POMORSKI NAUTIČAR»

  

ŠTO SE POLAŽE

NADNEVAK

SAT

UČIONICA

POVJERENSTVO

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

Srijeda

19.06.2013.

08:30

201

~ 1 ~

S. Gavranović, Kondić, Lovrić

08:30

202

~ 2 ~

Martinić, Zoranić, Puljiz

 

Sastanak Prosudbenog odbora za pripremu ispita u 08:00 

Sastanak Prosudbenog odbora za verifikaciju ispita u 11:15

 

 

«4.F: POMORSKI NAUTIČAR»

  

ŠTO SE POLAŽE

NADNEVAK

SAT

UČIONICA

POVJERENSTVO

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

Srijeda

19.06.2013.

9:15

201

~ 1 ~

Lovrić, Kondić, Batistić

9:15

202

~ 2 ~

Martinić, Puljiz, Gavranović, Meštrović, Krizmanić

 

Sastanak Prosudbenog odbora za pripremu ispita u 08:00 

Sastanak Prosudbenog odbora za verifikaciju ispita u 11:15

 

   

«4.G: POMORSKI NAUTIČAR»

  

ŠTO SE POLAŽE

NADNEVAK

SAT

UČIONICA

POVJERENSTVO

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

Srijeda

19.06.2013.

10:00

201

~ 1 ~

Batistić, Lovrić, Martinić

10:00

202

~ 2 ~

Kondić, Spahija, Puljiz, Meštrović, Krizmanić

 

 

Sastanak Prosudbenog odbora za pripremu ispita u 08:00 

Sastanak Prosudbenog odbora za verifikaciju ispita u 11:15

 

  

Učenici moraju biti 30 minuta prije ispita pred ispitnom prostorijom.

 

 

U Splitu, 16.06.2013.

 

    
 
Ažurirano: 11.06.2013

  |  na početnu str. |

 ____________________________________________________________________________________________________

Pomorska škola Split  21000 Split,  Zrinsko - Frankopanska 36,  e-mail: office@pomsk.hr; tel:(fax): +385 (0) 21-380-764