Pomorska škola Split predstavlja
Stručni skup (redni broj 831 u katalogu za 2001.) za nastavnike i stručne suradnike promaknute u zvanje mentora i savjetnika

26. i 27. travnja 2001. -  Hotel "Lišanj" Novi Vinodolski


 
 

PROGRAM I RASPORED RADA

Četvrtak, 26. travnja 2001.
8,00-8,15 sati dr.sc. Mijo Cindrić: Uvod u seminar
8,15-9,00 sati dr.sc. Josip Milat: Cilj i zadaci-osnova nastavnog rada
9,00-9,45 sati dr.sc. Zvonimir Koraj: Osposobljavanje učenika za samostalno učenje
9,45-10,15 sati S T A N K A
10,15-11,00 sati dr.sc. Vlatko Previšić : Škola kao odgojno-socijalna institucija
11,00-13,00 sati Rasprava o izloženim temama
Petak, 27. travnja 2001.
8,30-9,15 sati dr.sc.Vlatka Domović: Učinkovitost škole kao organizacije
9,15-10,00 sati dr.sc. Stjepan Staničić: Vođenje - jedna od funkcija školskog ravnatelja
10,00-10,30 sati S T A N K A
10,30-13,00 sati Rasprava o izloženim temama

 
fotografije sa seminara
fotografije s obilaska grada

Zoran Ikica, dipl.inž., prof. mentor