e-mail

 

Pristupnica (pdf)
 
CMU - CARNet modemski ulazi
 
Osobne WEB stranice
 
e-mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Web mail možete koristiti otvaranjem URL:  http://www.pomsk.hr/webmail
Preko web maila možete i mijenjati soju lozinku za e-mail.

Na CARNet modemske ulaze spajate se preko broja: 076 76 76 76

 Za konfiguriranje klijentskih e-mail programa (MS Outlook Express, Mozilla Thundrbird...) potrebni su vam slijedeći podaci:

 

POP3

poljud.pomsk.hr

SMTP

mail.cmu.carnet.hr

na pocetnu stranicu