DIPLOME i INDEKSI

Redni broj

Prezime i ime

Položeno modula

Napomena

1

Lončar Renata

7

 

2

Žanić Dejan

5

 

3

Škifić Boris

5

 

4

Radić Danijela

5

 

5

Propadalo Vedrana

5

 

6

Klarić Ivana

5

 

7

Knežević Dajana

5

 

8

Generalić Katarina

5

 

9

Barović Zdenka

5

 

10

Vugdelija Anđelka

5

 

11

Kardum Ines

5

 

12

Ljubić Zoran

5

 

13

Domljanović Britvić Fani

7

 

14

Poljak Nives

5

 

15

Kamber Maja

5

 

16

Banić Josipa

5

 

17

Tadin Tea

5

 

18

Filipović Grčić Ivana

5

 

19

Jerčić Maja

5

 

20

Bakotin Diana

7

 

21

Rajčić Gordana

5

 

22

Čović Marijana

5

 

23

Gotovac Stipaničev Dobrila

5

 

24

Katnarić Tutman Tanja

5

 

25

Tremontana Emil

5

 

26

Krželj Silvana

5

 

27

Bilankov Mladen

5

 

28

Sočo Vedrana

5

 

29

Šegrt Jasna

5

 

30

Strunje Marija

4

 

31

Jurjević Željka

5

 

 

 

 

 Redni broj

Prezime i ime

Položeno modula

Napomena

1

Biočić Ivana

5

 

2

Cambj Sanda

5

 

3

Stanić Mirjana

5

 

4

Medak Nena

7

 

5

Papić Adela

5

 

6

Stričević Nina

5

 

7

Vuletin Ante

5

 

8

Čokljat Zorana

5

 

9

Begonja Stanislava

5

 

10

Križanović Sandra

4

 

11

Ivović Dragana

7

 

12

Lovrić Zdenka

5

 

13

Bonačić Anet

4

 

14

Jović Divna

4

 

15

Jukić Davorka

5

 

16

Maglica Dragica

5

 

17

Marača Zorana

5

 

18

Mladineo Gogić Vlatka

5

 

19

Tojčić Svjetlana

4

 

20

Visković Anđelka

4

 

21

Žužul Višnja

5

 

22

Kegalj Draga

7

 

23

Vidiš Novaković Mia

7

 

24

Begić Snježana

5

 

25

Jović Anita

5

 

26

Kokan Nataša

5

 

27

Alajbeg Ivana

5

 

28

Budimir Miranda

5

 

29

Bilić Helena

5

 

30

Bezmalinović Tina

5

 

31

Zubin Marija

5

 

32

Busatto Jadranka

5

 

33

Kožul Zorana

5

 

34

Kegalj Draga

7

 


NEPREDIGNUTO OD 2007. GODINE

Redni broj

Prezime i ime

 

Napomena

1

Domazet Natalija

 

 

2

Gotovac Vesna

 

 

3

Filipović Mirjana

 

 

4

Fazinić Vanja

 

 

5

Bubić Marjanka

 

 

6

Čović Gordana

 

 

7

Botica Nataša

 

 

8

Bubić Elis

 

 

9

Banovac Miranda

 

 

10

Kurtović Mirjana

 

 

11

Maleš Ružica

 

 

12

Plenković Račić Anet

 

 

13

Najev Tomo

 

 

14

Zorić Jelka

 

 

15

Škeva Senka

 

 

16

Vuković Zvonimir

 

 

17

Rađa Snježana

 

 

18

Radić Marija

 

 

19

Polić Melita

 

 

20

Osibov Špiro

 

 


Dokumenti polaznika iz 2007. godine koji ne budu predignuti do kraja lipnja 2010. godine bit će vraćeni KING-u

natrag