POMORSKA ŠKOLA SPLIT  -   VREMENICI ZA ŠKOLSKU GODINU 2013./ 2014.

 

Drugo polugodište

 

Okvirni vremenici pisanih provjera za razrede:
 

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

1C

2C

3C

4C

1D

2D

4D

(brodostrojari, agencije i ribari)

 
 

 

 
Okvirni vremenici pisanih provjera za razrede:

 

1E

1F

1G

2E

2F

2G

3E

3F

3G

4E

4F

4G


(nautičari)

 
 

natrag

 

Ažurirno: 04.02.2014