POMORSKA ŠKOLA SPLIT  -   VREMENICI ZA ŠKOLSKU GODINU 2010./ 2011.

 

 

OPĆI PREDMETI   -  OKVIRNI VREMENIK PISANIH ZADAĆA za II. polugodište 2010./2011.

POMORSKI NAUTIČAR   -  OKVIRNI VREMENIK PISANIH ZADAĆA za II. polugodište 2010./2011.
TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO   -  OKVIRNI VREMENIK PISANIH ZADAĆA za II. polugodište 2010./2011.
TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU  -  OKVIRNI VREMENIK PISANIH ZADAĆA za II. polugodište 2010./2011.
RIBARSKO NAUTIČKI TEHNIČAR   -  OKVIRNI VREMENIK PISANIH ZADAĆA za II. polugodište 2010./2011.
 
 

 

 

Ažurirno: 30.01.2011

 

natrag