POMORSKA ŠKOLA SPLIT - KURIKULUM

 

 

UMJESTO UVODA

     
 

ŠKOLSKI KURIKULUM – osobna iskaznica svake škole

 

Pod pojmom školskog kurikuluma podrazumijevaju se svi sadržaji,  procesi i  aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bi promovirali intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj učenika. On obuhvaća osim službenih  programa nastave i neformalne programe, te obilježja koja stvaraju školski imidž, kao što su kvalitetni odnosi, briga o jednakosti suprotnosti, o vrednovanju primjera koji postavljaju kriterij škole i načine na koji je ta škola organizirana i vođena. Nastavni i poučavajući stilovi snažno utječu na kurikulum i u praksi ne mogu biti odvojeni od njega.(Alistair Ross,  2000, DES, 1985.)

             U najjednostavnijoj određenosti može se reći da je školski kurikulum sazdan od različitih putova kojima škola provodi u praksu odrednice nacionalnog kurikuluma, povezujući lokalne potrebe, prioritete i resurse, a zajednički ga dizajniraju učenici, nastavnici, roditelji i predstavnici lokalne zajednice (R. Bolstad, 2004.)

  KVALITETNA ŠKOLA

-         Uspjeh škole (kompetencije)
-         Proces učenja i poučavanja
-         Kultura škole
-         Školski menadžment
-         Profesionalni i osobni razvoj učitelja
-         Ciljevi i strategija razvoja kvalitete (V. Jurić)

 

Školski kurikulum predstavlja pomak od uniformirane  škole.
                                   ▼
 Školski kurikulum ima specifičan cilj određen potrebama škole.
                                   ▼
 Školski kurikulum ne donosi samo formalni program predmeta nego i „neformalni“ program, projekte škole, etički kodeks škole.
                                   ▼
 Školski kurikulum promiče autonomne odluke.
                                   ▼
Školski kurikulum donosi „školu po mjeri učenika“.
                                   ▼
 Školski kurikulum uključuje u aktivni život škole osim učenika i nastavnika i roditelje, i lokalnu zajednicu.

                                                                                  

Zdenka Blaslov, prof., prof.mentor
                                                                                    Poučavateljica školskog kurikuluma

 

  

Ažurirano:
27 rujna, 2010

Pomorska škola Split