POMORSKA ŠKOLA
SPLIT, Zrinsko-Frankopanska 36
 Split, 13.04.2010.

(prema obvezi iz članka 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 110/07, 125/08.) 

  1. Popis gospodarstvenih subjekata s kojima temeljem odredbe članka 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 110/07. i 125/08.), Škola ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi :
  •  ravnatelj Škole (Dragan Pavelin, dipl.ing.)

  • članovi Školskog odbora 

  1. Sukladno naprijed navedenom, na internetskim stranicama Škola daje slijedeću

 

O b a v i j e s t :

 

Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 110/07. i 125/08.) obavještavamo da ravnatelj Škole i članovi Školskog odbora ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Škola kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (u 2010. godini)

 

početna stranica