OBAVIJEST ZA UČENIKE

Obavještavaju se učenici koji su stekli nižu stručnu spremu, a kojima nije prošla godina dana od dana završetka strukovnog programa, da temeljem odredbe članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 86/12) mogu u školskoj godini 2012./2013. podnijeti zahtjev za nastavljanje školovanja, kao redoviti učenici u Pomorskoj školi, najkasnije do 24. rujna 2012. godine.

Zahtjev se podnosi pismeno putem protokola Škole (I. kat), a uz zahtjev je potrebno priložiti dokaze o završenom dosadašnjem školovanju (svjedodžbe), domovnicu i ostalo po potrebi.

 

Split, 14.09.2012. 
 

početna stranica