POMORSKA ŠKOLA SPLIT

                   
  POMORSKA ŠKOLA                
  Split,19.12.2013.   PLAN NABAVE ZA 2014        
  Klasa: 400-02/13-01/03                
  Ur.broj: 2181-79/13-05-01                
KONTO Finacijski plan 2014 Predmet nabave Evidencijsk broj nabave Procjenjena vrij(bez PDV) Vrsta postupka Ugov.o javn.nabavi/ okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugov./   okv.spor. Oznaka CPV Napomena
32131 7.000,00 SEMINARI   5.600,00         80422000-8  
32211 75.000,00 UREDSKI MATERIJAL   60.000,00         22800000-8  
32211 23.000,00 PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA   18.400,00         22822000-8  
32211 4.000,00 PAPIR ZA PISANJE   3.200,00         22862000-0  
32212 10.700,00 ČASOPISI   8.560,00         22213000-6  
32214 40.000,00 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE   32.000,00         24513000-3  
                     
322191 31.000,00 NASTAVNI MATERIJAL   24.800,00            
  9.910,00 ČELIK   7.928,00         27115000-4  
  6.000,00 ŽICA  I RAZNI PROIZVODI   4.800,00         27340000-0  
  4.690,00 BRUSNI PROIZVODI   3.752,00         26910000-0  
  5.400,00 KOSITAR   4.320,00         27613000-5  
  5.000,00 ELEKTRONIČKA OPREMA   4.000,00         31710000-6  
322192 31.000,00 POTVRDNICE   24.800,00         22820000-4  
3223 54.000,00 ELEKTR. ENER.-Elektrodalma   43.200,00         40100000-3  
3223 53.503,00 ELEKTR.ENER.-HEP Opskrba   42.802,40         40100000-3  
3223 95.000,00 LOŽ ULJE   76.000,00         23122000-8 Javnu nab.organ. Županija
3223 100.500,00 GORIVO ZA BROD   80.400,00         23133000-8 Javnu nab.organ. Županija
323211 0,00 STOLARSKI RADOVI   0,00         45421000-4  
  0,00 UGRADNJA PROZORA   0,00         45421125-6  
3224 42.000,00 MAT.DIJ.ZA TEK,INV. ODR OPREME   33.600,00            
  6.150,00 DIJELOVI ZA RAČUNALA   4.920,00         30217000-3  
  1.845,00 RAZNI LOKOTI I BRAVE   1.476,00         28631000-4  
  8.000,00 DRVENA VRATA   6.400,00         20312000-6  
  0,00 DRVENE PARKETNE PLOČE   0,00         20313000-3  
  26.005,00 OSTALI MAT ZA TEK.INV.ODRŽA.   20.804,00            
322411   PROZORI OD PLASTIČNIH MASA   0,00         25234000-0  
32251 9.300,00 SITNI INVENTAR   7.440,00            
3227 3.000,00 ZAŠTITNA OBUĆA   2.400,00         19330000-8  
3227 1.500,00 RADNA ODJEĆA   1.200,00         18110000-3  
32311 42.000,00 USLUGE TELEFONA,TELEFAKSA   33.600,00         64210000-1  
323131 2.000,00 POŠTARINA   1.600,00         64110000-0  
32314 505.000,00 PRIJEVOZ  UČENIKA   404.000,00         60114000-0 Javnu nab.organ. Županija
3232 118.000,00 Usluge tekućek i incesticij.održav.   94.400,00            
  16.045,00 USLU. TEK.INV.ODR.OPREME-NET   12.836,00         74313000-6  
  0,00 POPRAVAK SOHE   0,00         74313000-6  
  10.000,00 ULUGE ODRŽAV.CENTR.GRIJANJA   8.000,00         50720000-8  
  0,00 ZAMJENA RADIJATORA   0,00            
  86.000,00 USLUGE ODRŽ.GRAĐ.OBJEKATA   68.800,00            
  5.955,00 OSTALE USLUGE   4.764,00         50800000-3  
32321 0,00 SANACIJA ZIDA VANJSKIH    0,00         45262000-1  
  0,00 ODRŽAVANJE SIMULATORA   0,00         50300000-8  
32332 10.300,00 TISAK(NATJEČAJI,OGLASI)   8.240,00         78100000-8  
32339 18.000,00 REKLAME   14.400,00         74422000-3  
3234 32.300,00 KOMUNALNE USLUGE   25.840,00            
  10.000,00 PITKA VODA   8.000,00         41110000-3  
  12.500,00 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA   10.000,00         74744000-6  
  3.800,00 DERATIZACIJA   3.040,00         74721000-9  
  5.000,00 DIMNJAČARKSE USLUGE   4.000,00         74724000-0  
  1.000,00 OSTALE KOMUN.USLUGE   800,00         74800000-7  
3235 69.000,00 NAJAMNINE   55.200,00            
3236 19.500,00 ZDRAVSTVENE USLUGE   15.600,00         85100000-0  
3238 12.000,00 RAČUNALNE USLUGE   9.600,00         72520000-6  
32391 26.000,00 USLUGE KOPIRANJA   20.800,00         74831000-3  
32395 3.000,00 USLUGE ČUVANJA IMOVINE   2.400,00         74614000-6  
32399 93.000,00 OSTALE NESPOM.USLUGE   74.400,00         74870000-8  
32931 36.000,00 REPREZENTACIJA   28.800,00         52000000-9  
32999 43.397,00 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI   34.717,60            
  10.500,00 ZADAĆNICE,UVJERENJA   8.400,00         22830000-7  
    PRIJEVOZ ZA REGATU   0,00         60117000-1  
    ULAZNICE KAZALIŠTE    0,00         22950000-4  
    SPORTSKA ODJEĆA   0,00         18412000-0  
  1.845,00 KNJIGE ZA POKLON   1.476,00         22111000-1  
  2.706,00 IZRADA GODIŠNJAKA   2.164,80         22000000-0  
  19.736,00 OSIGURANJE UČENIKA   15.788,80         66332000-6  
    ISKAZNICE ZA IDENTIFIKACIJU   0,00         22450000-9  
  8.610,00 ŠKOLSKI LIST- TISKANJE   6.888,00         22000000-0  
3431 16.500,00 USLUGE BANAKA   13.200,00         66110000-4  
42212 7.000,00 NAMJEŠTAJ   5.600,00         36100000-2  
42212 0,00 STOLICE   0,00         36115000-0  
42211   RAČUNALA I PISAČI   0,00         30231000-7  
42273 7.000,00 OSOBNA RAČUNALA-LAPTOP   5.600,00         30213000-5  
42621   RAČUN.OPREMA-programi   0,00         30241000-0  
42273   UČILA ZA NA SIMULATOR   0,00         31641000-1  
42339 0,00 BRODICA   0,00         35110000-8  
42411 10.000,00 KNJIGE   8.000,00         22113000-5  
422   TELEFONSKA CENTRALA   0,00         32551000-0  
422 0,00 OPREMA ZA BS KABINET-IPA   0,00            
422   UREDSKA OPREMA-projektori   0,00         30191000-4  
422 7.700,00 TELEVIZORI   6.160,00         32324000-0  
                     
                   
                   
                R A V N A T E LJ:
IZVJEŠTAJ SASTAVILA:Davorka Magazinović                
                      DRAGAN PAVELIN,dipl.ing
                   
                                                                                                 

 

Ažurirano: 20.12.2013

  |  na početnu str. |

 ____________________________________________________________________________________________________

Pomorska škola Split  21000 Split,  Zrinsko - Frankopanska 36,  e-mail: office@pomsk.hr; tel:(fax): +385 (0) 21-380-764