POMORSKA ŠKOLA SPLIT -

 

Ne postoje gospodarski subjeti s kojima je obveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa
 

 
 

  |  na početnu str. |

 ____________________________________________________________________________________________________

Pomorska škola Split  21000 Split,  Zrinsko - Frankopanska 36,  e-mail: office@pomsk.hr; tel:(fax): +385 (0) 21-380-764