BROD©(1999.god.) -   multimedijalni pilot projekt

Projekt nije realiziran zbog nezainteresiranosti struktura koje su trebale biti zainteresirane

 

Download projekta BROD (e-book)

 

|  na početnu str. |